הוצל"פ כנגד חייבי תשלום ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי אחראי למימוש רוב הזכויות החברתיות של אזרחי ישראל ופועל מתוקף חוק מוסדר שנחקק עוד בשנותיה הראשונות של המדינה כאשר בסיס הכנסות המוסד מורכבים מכספים הנצברים בחשבונותיו אשר מגיעים ממיסים אשר משולמים לו על ידי כל אזרח מגיל 18 ומעלה.

מיסים אלו משולמים על ידי מעסיקים שמפרישים אותם עבור עובדיהם, וכן על ידי עצמאים, סטודנטים, תלמידי ישיבות ואחרים גם אם אינם עובדים. המוסד משלם לזכאים תשלומים שונים ובהם קצבות זקנה, דמי אבטלה ונכות, מענקי לידה ועוד. אנשים מחויבים להעביר את תשלומי הביטוח הלאומי למוסד מדי חודש בחודשו וחשבונם מזוכה באופן אוטומאטי. כנגד חייבים אשר אינם דואגים להעביר את התשלומים עלולים להינקט צעדים שונים ומחמירים.

נקיטת הליכים

המוסד לביטוח לאומי רשאי על פי החוק לנקוט במספר דרכים כדי לגבות את החוב ו/או למזער אותו. במידה ולחייב מגיעים כספים אזי המוסד יכול שלא להעניקם כלל, לקזז מהם את החובות או להטיל סנקציות. מדובר על מקרים כמו תשלום קצבאות ילדים, דמי אבטלה ועוד. במקרים אחרים, יישלחו לחייבים הודעות חוב בתוספת קנסות והפרשי הצמדה.

במקרים חמורים בהם קיימת התעלמות טוטאלית מצד החייבים יכול ביטוח לאומי לגשת להליכים של הוצאה לפועל. אז יגיעו מעקלים לבית החייבים ויעקלו רכוש קיים על מנת למוכרו. בנוסף, יכול ביטוח לאומי להטיל עיקולים על חשבונות בנקים, תוכניות חיסכון, קופות גמל, חברות אשראי ועוד.

התדיינות משפטית

בין לבין ישנם גם מצבי ביניים בהם יכול החייב לנסות ולהוריד את הסכומים אותם הוא חייב. במקרים אלו, הוא חייב להוכיח כי אינו מסוגל לשלם את מלוא חובו ולהגיש בקשות מנומקות למוסד והן תיבדקנה. במקרים שונים, וכאשר יש הצדקה לכך, יסכים המוסד לקצץ בסכומים המגיעים לו ויציע הסדרי חוב. לרוב, מבוטלים קנסות והצמדות וגם חלק מהחוב. לא ניתן להגיע למצב בו כל החוב מבוטל והחייב יצטרך לשלם חלק ממנו.

עם הגעה להסכם ותשלום החוב יוסרו מעליו הסנקציות שהוטלו כמו: צו הגבלת יציאה מהארץ, עיקול רכוש, הגבלה של חשבונות בנקים ועוד. רצוי ואף נדרש להיעזר בשירותיו של עו"ד לדיני ביטוח לאומי המנוסה בהליכי התדיינות משפטיים מורכבים אלו.

התיישנות על החוב

החל משנת 2015 קיים חוק התיישנות על חובות לביטוח לאומי אשר קובע כי אם עברו 7 שנים מיום הטלת החובות והם לא שולמו הרי שהם יימחקו ולא תהיה שום פגיעה בזכויותיהם עקב כך. יש מקרים יוצאים מן הכלל בהם המוסד יכול לגבות כספים גם לאחר תקופה זאת.

מומלץ לכל חייב לשלם את דמי הביטוח הלאומי במועדם ולא לגרור חובות. הוא עלול להגיע למצב של תהליכי עיקול לא נעימים בהם המעקלים מגיעים עד הבית והדבר מלווה באי נעימות רבה. מעבר לכך, הוא עלול לאבד זכויות ולהיפגע דווקא בתקופה שהוא נזקק לתשלומי ביטוח לאומי לצורך מחייה ואפילו להישרדות.