סוגיות משפטיות בניהול תיקי השקעות

יועצי השקעות חייבים להחזיק ברישיון מטעם הרשות לניירות ערך ולהשלים תקופת התמחות של חצי שנה על מנת לעסוק בתחום. רוב הסוגיות המשפטיות בנושא של ניהול תיקים נוגעות בשאלת המקצועיות והרישיון של היועצים. יתרה על כך, מלבד סוגיות משפטיות גרידא של ניהול תיקים ישנה משמעות גם לאספקט האתי. על יועצי השקעות חלה חובת אמון, חובת זהירות והקפדה על היעדר ניגוד עניינים. ניהול תיקים חייב להתבצע אך ורק לטובת הלקוח ובכפוף לאינטרסים שלו. החוק מתייחס לכך באופן ספציפי, ואף מציין כי על בעל הרישיון לייעוץ השקעות להימנע מלהעדיף את עניינו של לקוח אחד על פני ענייניו של לקוח אחר.

ניהול תיקים בהתאם לצרכי הלקוח

סוגיה משפטית סבוכה נוספת המתעוררת בהקשר של ניהול תיקים היא התאמת אופי ההשקעות לצרכי הלקוח. ההנחיות אותן מעביר הלקוח, מטרות ההשקעה עליהן הוא מצהיר, מצבו הכספי הקיים ונסיבות מיוחדות מחייבים את יועץ ההשקעות להתאים עבורו את השירות האופטימאלי. הפיקוח על ניהול תיקי השקעות מתבצע על ידי הרשות לניירות ערך, כאשר גם המוסדות הפיננסיים בהם פועלים המשקיעים מפעילים בקרה ורגולציה מחמירה.

עמדת החוק לגבי יועץ ללא רישיון

אחת הסוגיות המעניינות ביותר לגבי ניהול תיקים היא מה קורה מבחינה משפטית כאשר נגרם הפסד ללקוח כתוצאה מעצה של יועץ ללא רישיון. מבחינת החוק, העובדה שאדם מספק ייעוץ על השקעות ללא רישיון היא הטעיה. ניתן להוסיף לכך גם את העובדה שהעצה אותה הוא נותן היא רשלנית, משום שליועץ אין את הכלים המקצועיים ואת הכישורים הדרושים עבור המקצוע. באופן כללי, מתן ייעוץ השקעות בניירות ערך ללא רישיון הוא עבירה פלילית. מי שעובר על החוק בהקשר הזה צפוי לעונש מאסר של עד שנתיים ולקנסות כספיים גבוהים.

רשלנות והפסדים בשוק ההון

הבדיקה האם ליועץ השקעות יש רישיון תקף היא רק חלק מאמצעי הזהירות המשפטיים אותם ניתן לנקוט לפני ניהול השקעות. רשלנות בשוק ההון יכולה להביא להפסדים כלכליים בבורסה או באפיקים אחרים, כאשר בין המאפיינים קיימים ניהול רשלני, ביצוע פעולות בסיכון גבוה ללא הרשאה, ביצוע פעולות של פעולות מסחר בתדירות גבוהה, תשואה שלילית בזמן עליה בשוק ההון וכדומה. על גופים המייצגים לקוחות מול גופי השקעות ומנהלי תיקים לנתח את נסיבות המקרה ולערוך בירור מלא.

בדיקת סוגיות משפטיות

סוגיות משפטיות בניהול תיקי השקעות נבחנות על פי מידת האחריות של הגורם המנהל ואופי הפעילות הפיננסית. אלו הם עקרונות אשר יכולים לעזור בזיהוי רשלנות המביאה להפסדים. ניהול השקעות לטווח הארוך או מסחר בטווח הקצר יכולים לגרור נזקים בלתי הפיכים במידה והם אינם מתבצעים על ידי אנשי מקצוע. יש למנוע זאת מראש ולפנות אל גופי השקעות מקצועיים על מנת לבחון עילה לקיומה של סוגיה משפטית.