עורכי דין דיני עבודה לסיוע תביעות אנשי קבע מול משרד הביטחון

שניים מהנושאים שמהווים תחום התמחות ממוקד לעורכי דין הם דיני עבודה ותיקי תביעות משרד הביטחון. המשותף לנושאים האלה הוא ששניהם עניינם הוא ברוב המקרים זכויות עובדים ומימושן מול מעסיקים. דיני העבודה בישראל מבטיחים זכויות רבות לעובדים ומתייחסים למגוון רחב של סוגיות בין עובד למעביד, החל מהסדרת חוזי עבודה וכלה בדיני פיטורין. חוקים שונים בישראל מגינים על זכויותיהם של אנשי רשויות הביטחון השונות מול משרד הביטחון כגון: סעיפים בחוק החיילים המשוחררים, חוק הנכים, חוק המשטרה, חוק שירות בתי הסוהר, חוק תגמולים לחיילים, וחוקים נוספים המפרטים תנאים שבהם רשאי אדם לפתוח בהליכים משפטיים מול משרד הביטחון.

תביעות דיני עבודה

סוגיות רבות הקשורות בפיטורין שייכות לתחום דיני העבודה. עובד זכאי להסתייע בעזרה משפטית במקרים של פיטורין שלא כדין, לרבות בשל אפליה או ללא הודעה מוקדמת, פיטורין בתקופת הריון, התפטרות בעקבות הרעת תנאים, ואי מתן פיצויי פיטורין. מעוגנות בחוק זכויות העובד גם במקרים של הלנת שכר, שעות נוספות שלא תוגמלו, תביעת דמי הבראה או דמי מחלה, זכויות הריון ולידה, זכויות עובדים זרים ועוד. אם כי מדובר בתחום אחר, עורכי דין דיני עבודה עשויים לעתים גם להתמחות בנושאים של זכויות רפואיות ודיני נזיקין, כמו במקרים של תאונות עבודה, אובדן כושר עבודה, פגיעה בפעולות איבה, וכדומה.

תביעות מול משרד הביטחון

התביעה הנפוצה ביותר מול משרד הביטחון היא מול קצין תגמולים בשל פגיעה בריאותית שקרתה במהלך השירות. לדוגמא: אדם שמשרת באחת מזרועות הביטחון ונגרמה לו חבלה שמגבילה את כושר תפקודו זכאי לפיצויים ולזכויות נכות במסגרת חוק הנכים. את הזכויות הללו עליו לתבוע ממשרד הביטחון. הפגיעה יכולה להיות פיזית או נפשית. התביעה יכולה לכלול פציעה, התפרצות מחלה וטראומה פסיכולוגית. החוק תקף גם אם הנכות, בשיעור של 20% ומעלה, נגרמה בעת 14 הימים הראשונים של חופשה כלשהי מהשירות. בקשה לתגמולים יש להגיש למשרד הביטחון באמצעות טופס רשמי, וכרוכה בקביעת שיעור הפגיעה שנגרמה. אחוז נכות נקבע על ידי ועדת רופאים של משרד הביטחון. גובה התגמולים הניתנים על ידי משרד הביטחון נקבע לפי אחוזי הנכות, ויכול להיות מענק חד-פעמי, או במקרים של נכות מעל 20%, קצבה חודשית. ניתן גם להגיש בקשה להגדלת אחוזי נכות קיימים.

ישנם מקרים שבהם משרד הביטחון אינו מאשר את התביעה, ולכן ניתן לפנות מראש לסיוע משפטי. משרד הביטחון עשוי להכחיש למשל כי בעיה רפואית נגרמה בשל גורם תברואתי במסגרת השירות, או כי מחלה התפרצה לראשונה בעת השירות. כמו כן, החלטתה של ועדת הרופאים בדבר אחוזי נכות ניתנת לערעור בבית דין אזרחי. עורכי דין המתמחים בתחום מציעים את שירותיהם כדי להבטיח שהתובע יקבל ממשרד הביטחון את התנאים המגיעים לו על פי חוק.