פיצויים ממקום העבודה – מה הזכויות

כל אחד מאתנו יודע שכאשר מפטרים אותנו ממקום העבודה, אנחנו זכאים לקבלת דמי פיצויים. אך לא כולם יודעים שהפיצויים אותם נוכל לקבל הם לא רק במקרים של פיטורין – כאשר פיטרו אותנו, אלא גם כאשר אנחנו התפטרנו בגלל הרעת תנאים, או אז יגיעו לנו גם כספי פיצויים. ישנם מקרים אשר המעביד יסרב לשחרר עבורנו את הכספים המגיעים לנו.

דוגמא נוספת היא פיטורין במהלך הריון, למרות שהחוק קובע  "לא יפטר מעביד עובדת שהיא בהריון וטרם יצאה לחופשת לידה אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר להריון", עדיין ניתן לראות מעבידים שמפרטים נשים בהריון.

אזי במקרה שכזה כדאי לנו מאוד לפנות לעורך דין בתחום שהוא זה שייצג אותנו באופן חוקי מול מקום העבודה ויוכיח כי אכן מגיעים לנו פיצויים.

מה יש להציג בפני עורך הדין?

עלינו לגשת אל עורך הדין כאשר בידינו כל המסמכים שעשויים להוכיח כי אכן מגיעים לנו פיצויים. בין היתר יהיה עלינו להציג את מכתב הפיטורין שקבלנו או לחילופין את מכתב ההתפטרות, את תלושי המשכורת שלנו ואת דו"ח שעות העבודה –  אם יש לנו, לאחר מכן יכין עורך הדין מכתב התרעה וכפי שהוא מכונה – מכתב לפני תביעה. אם זה יצליח, מה טוב. אך במידה והמכתב לא קידם דבר, או אז תוגש תביעה נגד המעסיק או נגד החברה. התביעה תהיה בדרך כלל על סכום הפיצויים המגיע לנו וכן פיצוי על עגמת הנפש בגין אי תשלום הפיצויים כנדרש על פי החוק.

איך מחשבים את גובה הפיצויים

בניגוד למה שהיה בעבר, עובדים היו זכאים לפיצויים אך ורק במקרים בהם הם פוטרו בניגוד לרצונם. כיום כל עובד שמתפטר גם אם זה נעשה באופן יזום מצדו הוא גם יהיה זכאי לפיצויים. למה? היות וכל מעביד מפריש בכל חודש פנסיה עבור העובדים שלו ומתוך אותו סכום יש סכום מסוים שמופרש לקרן פיצויים למקרה של פיטורין. במקרים בהם המעסיק הוא זה שמפטר את העובד, אזי הוא יקבל את כספי הפיצויים המגיעים לו מאותה קרן פנסיה. כאשר העובד מתפטר מעצמו, עדיין הוא רשאי לשחרר את הכספים שהם בעצם שלו אך אם המעסיק יחליט שהוא אינו משחרר את הכספים, או אז אין סיכוי לקבל את הכספים ללא ליווי של עורך דין מקצועי.

אמנם לא חייבים לרוץ מיד אל עורך דין. הרבה יותר קל והרבה פחות מורכב לנסות להסתדר לבד מול המעביד או מול החברה. אך במקרה שהמהלך הזה אינו צולח, וקיימת אי הסכמה מצד המעסיק או מצד החברה אזי, הצעד הנכון והחכם ביותר יהיה פנייה אל עורך דין בצפון שמתמחה בתחום פיצויי פיטורין