קניית נכס בהרחבה בקיבוץ

בשנים האחרונות נוצרה אופציה מעניינת לבית בכפר – בית בהרחבה בקיבוץ. מכיוון שהקיבוצים פרוסים בכל רחבי הארץ ורובם מציעים בתים למכירה בשכונות ההרחבה, זו בהחלט אופציה ששווה לבדוק. רק לפני שקופצים על המציאה, חשוב לדעת מה זה בדיוק אומר ובמה זה שונה מכל קנייה אחרת של נכס.

מה זו הרחבה בקיבוץ?

מה שמכונה הרחבה קהילתית הוא למעשה שכונה שנבנית בשטח הקיבוץ, אך בניגוד לנכסים המצויים בידי חברי הקיבוץ, הבתים בה יוכלו להימכר ללא קשר לחברות בקיבוץ. מי שרוכש בית בהרחבה עושה זאת מול מנהל מקרקעי ישראל.
המשמעות היא שקוני הבית אינם מצטרפים לקיבוץ ולכן לא שותפים חובותיהם ולזכויותיהם של חברי הקיבוץ. עם זאת, הם נהנים מהשירותים הקהילתיים של הקיבוץ, כגון שירותי בריאות, חינוך ופנאי.

כל אחד יכול לקנות בית בקיבוץ?

רכישת בית במסגרת ההרחבה בקיבוץ אמנם אינה דורשת הצטרפות לקיבוץ, אך היא דורשת הצטרפות לאגודה שיתופית של כלל הרוכשים. הצטרפות זו תלויה בהסכמת שני הצדדים להצטרפות, ולכן יש לעבור ועדת קבלה. אחרי קבלת האישור, נחתם חוזה מול הקיבוץ, הקבלן והמינהל.

ההתקשרות המשפטית

ישנם שלושה חוזים שעליהם חותמים הרוכשים בעת קניית בית בהרחבה:

    • חוזה לרכישת הבית – נחתם בין הקונים לקבלן הבנייה. ההסכם מסדיר את התחייבות היזם או הקבלן לכל הקשור בבניית הבית עצמו – שלבים, חומרים, תנאי תשלום ועוד.
    • החוזה לחכירת שטח המגרש – נעשה בין הקונים לבין מנהל מקרקעי ישראל. השלב הראשון בחוזה נחתם עם הכוונה להתחיל לבנות והוא תקף עד להשלמת הבנייה. השלב השני נחתם עם השלמת הבנייה והוא תקף לארבעים ותשע שנים. בתום תקופה זו מתחדש הסכם החכירה אוטומטית לתקופה זהה נוספת.
    • חוזה להסדרת היחסים עם הקיבוץ – נעשה בין הקונים לקיבוץ. ההסכם מסדיר את הזכויות והחובות של כל צד לגבי השירותים והנכסים של הקיבוץ. בנוסף לכך, את הקונים מחייב גם תקנון אגודת המתיישבים בהרחבה, והסכם כללי שנחתם בין אגודה זו לבין הקיבוץ לגבי השימוש של הרוכשים במתקני הקיבוץ.

מהו המעמד המשפטי של קוני הבתים בהרחבה?

כאמור, ההרחבה והקיבוץ מהווים יחד אגודה שיתופית מיוחדת. תושבי ההרחבה אינם חברי קיבוץ, אך יש להם זכויות וחובות הנוגעות לחיים בשטח הקיבוץ. כל חברי ההרחבה וחברי הקיבוץ מחויבים לתקנון האגודה המאושר באסיפה הכללית. באסיפה הכללית יכול לכ אחד מהקונים להביע דעתו ולהירש בפרוטוקול. ראשי האגודה הם חברים מהקיבוץ ומההרחבה.

הבית הנרכש במסגרת ההרחבה רשום במינהל מקרקעי ישראל במסגרת חכירה בלבד. רק עם השלמת תהליך שיוך הנכסים בקיבוץ, אפשר יהיה להעביר את הרישום בטאבו על שם הרוכש.

מדוע כדאי להיעזר באיש מקצוע

תהליך רכישת בית בהרחבה בקיבוץ יכו היות החלטה טובה מאוד, אך יש לו שלבים רבים והוא שונה בתכלית מתהליך רכישת בית בעיר. מכיוון שתהליך מעורבים כמה צדדים ולחתימה החוזית יש משמעויות גם בנוגע לאורח החיים של הרוכש, מומלץ מאוד לשכור שירות של עורכי דין מקרקעין הבקיאים בתחום זה.