מכבסה חלק 2

עידן הגיע לקבלת ייעוץ משפטי כדרך אגב, כאשר מסלול הפעולה המתוכנן לוותר על כל זכויותיו, עו"ד ממשרדנו בחנה את המעמד המשפטי של כתב הויתור עליו אולץ עידן לחתום וכן האם מגיעים לו תשלומים בגין הזכויות הסוציאליות חרף העובדה כי ויתר עליהם בחתימת ידו.

להמשך קריאה